Simon Kardum (1962) je strateg kulturne politike, dramaturg, kritičar i igrani pisac. Diplomirao slovenački jezik i filozofiju na Filozofskom fakultetu 1988. Od 1988. do 1997. radio je kao dramaturg za savremenu pozorišnu produkciju (Helios teatar, Abadon), umetnički direktor (Festival Ekodos 1994–1996), predavač (GILŠepp). U školi Ljubljani) i pre svega kao jedan od najistaknutijih kritičara i pisaca o umetnosti, kulturi i kulturnoj politici. Od 1997. do 2005. godine radio je u Ministarstvu kulture kao savetnik ministra za scenske umetnosti, načelnika Odeljenja za umetnost i Sektora za kulturno-umetničke programe; i vršilac dužnosti generalnog direktora Direkcije za čl. Učestvovao je u izradi velikih projekata Ministarstva (npr. Mreža multimedijalnih centara) i strateških programa (uključujući Zakon o ostvarivanju javnog interesa u oblasti kulture, 2002; Nacionalni program za kulturu, 2004–2007) i obavljao funkciju sekretara Nacionalnog saveta za kulturu. U neslaganju sa kulturnom politikom kabineta Janeza Janše, 2005. je podneo ostavku i radio kao slobodni novinar. 2006. godine postao je šef programa Centra za kulturu Cerknica, 2008. vršilac dužnosti direktora, a 2009. godine direktor Centra za urbanu kulturu Kino Šiška.