Sašo Dodovski (Bitola Open City) ima aktivnu ulogu u obezbeđivanju sredstava i sponzorstava, kao i u izboru festivalskog programa za Međunarodni omladinski I umetnički festival Bitola Open City u cilju afirmacije Bitolja kao centar progresivne omladine na Balkanu.

Od avgusta 2002 godine je direktor nevladine organizacije Omladinski kulturni centar Bitola, imajući status lidera okupljanja omladine kroz kulturu I jačanje kulturne scene, koja je I organizator festivala.