Nekadašnja umjetnica/muzičarka, diplomirana prof./solistica flaute sada vec 15 godina aktivno radi na organizaciji, produkciji i programiranju kulturnih, umjetničkih i edukativnih incijativa sa iskrenom namjerom da se umjetnici osjećaju umjetnicima/barem na sceni, i da publika odlazi oplemenjena iskustvom takvih dogadjaja. Direktorica je ART LABa, organizacije iz Sarajeva kroz čije djelovanje je pokrenula i realizovala mnoge inicijative, umjetničke programe i projekte. Radila je za mnoge lokalne, regionalne i internacionalne festivale, orkestre, pozorišta, TV / radijske kuće, organizacije i kulturne ustanove te suradjivala sa mnogobrojnim umjetnicima/ama i kulturnim djelatnicima.

Muzika je njena duhovna hrana i smatra je najmoćnjiim, nenasilnim oružjem ovog doba te iskreno vjeruje da umjetnost može i treba biti neizostavan dio, ako ne i pokretač, samih promjena i progresa. Zbog svog neizlječivog, preozbiljnog odnosa prema muzici, pored završene Muzičke akademije, dodatno se obrazovala te godinama radi i kao muzikoterapeutkinja, kroz programe Art Laba ali i kao članica internacionalne organizacije Musicians without Borders.
Iako je to njena strast, ne dozvoljava i ne voli da je nazivaju agenticom, menadžericom, bookericom jer se ne slaže sa temeljima na kojima počiva kreativna, muzička/umjetnička industrija.
Aktivistica je od svoje 17 godine i svoj životni vijek završit će, sasvim sigurno, kao aktivistkinja. Pored redovnih inicijativa, programa i produkcija Art Laba, te projekata na kojima je angažovana kao mentorica, producentica ili edukatorica, trenutno najviše zadovoljstva pronalazi vodeći kampanju “Save the Blue Heart / Umjetnici za spas rijeka Balkana”.

Članica je Evropske Asocijacije Festivala, Koalicije za zaštitu rijeka /BiH/, Ekološkog ustanka /SRB/ te mnogih drugih pokreta, kolektiva i inicijativa.