Pavle je menadžer partner i ko-osnivač Glitch Records, izdavačke kuće i koncertne agencije sa sedištem u Beogradu.
Raspored zvezda na dan njegovog rođenja, neutoljiva želja da pomogne drugima i nedovoljna upotreba reči ne, za posledicu imaju to da je danas menadžer, psihoterapuet i medijator nekolicini srpskih bendova i umetnika.
Takođe, trenutno angažovan kao predsednik digitalnog odbora RUNDA asocijacije i drugi član IMPALA odbora ispred RUNDA.