Više od decenije u okviru organizacije OFPS bavi se kolektivnim ostvarivanjem autorskog i srodnih prava
Učestvovao na mnogim seminarima i konferencijama vezanim za prava proizvođača fonograma i kolektivno ostvarivanje prava
Član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o autorskom i srodnim pravima
Po zanimanju diplomirani pravnik, specijalizovan za poslove autorskog i srodnih prava i kolektivnog ostvarivanja prava