Danas, on je producent, DJ, čestit bas gitarista, menadžer partner i ko-osnivač
Glitch Records, izdavačke kuće i koncertne agencije sa sedištem u Beogradu.
Sutra, ko zna…