Kaja već 21 godinu vodi ljubljansko mesto Gala Hala. Pored toga, godišnje organizuje oko 60 koncerata, klupskih događaja, formalnih i neformalnih programa obuke, radionica i drugih kulturnih projekata, od kojih su mnogi poslednjih godina namenjeni mladima. Takođe je angažovana u izdavačkoj kući KAPA Records, sarađuje sa muzičkim profesionalcima na međunarodnom nivou i promoviše slovenačke muzičke grupe u Sloveniji i inostranstvu.